Konkurs - Drugie życie ZILABOX

2016-03-21

zila lakier do paznokci ZILABOX lakiery zila holograficzne konkurs


REGULAMIN KONKURSU ?Drugie życie ZILABOX? zwany dalej Regulaminem

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem i fundatorem nagród konkursu ?Drugie życie ZILABOX? jest Shoko Hubert Górecki wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

2. Regulamin określa formę, zasady udziału w Konkursie oraz nadzór nad nim. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.

3. Uczestnik wyraża akceptację niniejszego Regulaminu w całości poprzez przystąpienie do konkursu i tym samym zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 2.04.2016 i potrwa do 9.04.2016 do godziny 23:59 CEST.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w poniedziałek 11.04.2016, na profilu Facebook Organizatora.

5. Udział w konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.

6. Organizator wyśle nagrodę na swój koszt.

7. Nagrodą w konkursie jest: ZILA Dots ZILABOX zawierający 1x ZILA FLASH 115 Raqu różowy lakier do paznokci intensywny połysk 8 ml, 1x ZILA FLASH 125 Blue Lagoon niebieski, turkusowy lakier do paznokci intensywny połysk 8 ml, 1x ZILA FLASH 116 Lanti liliowy lakier do paznokci intensywny połysk 8 ml oraz szablon do malowania wzorów 8 Dott.

§ 2 Warunki wzięcia udziału w konkursie

1. Konkurs polega na wpisaniu w komentarzu do postu konkursowego opublikowanego na profilu Facebook Organizatora, oznaczonego jako ?Konkurs - Drugie życie ZILABOX? odpowiedzi na pytanie ?Drugie życie ZILABOX ? do czego można wykorzystać pusty ZILABOX??.

2. Każda osoba może udzielić wyłącznie jednej odpowiedzi w formie komentarza do postu konkursowego. Osoba dodająca komentarz oświadcza, że jest jedynym twórcą jego treści i nie narusza praw autorskich osób trzecich. Komentarz musi zostać dodany w trakcie trwania konkursu (§ 1 pkt 4), komentarze dodane po upływie okresu trwania konkursu nie będą brały w nim udziału.

3. Uczestnikiem Konkursu może być osoba posiadająca zarejestrowane konto na portalu Facebook, która udzieli zgody na przetwarzanie danych osobowych, które konieczne są do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i dostarczenia nagrody.

4. Komisja Drogeria.pl wybierze najciekawszą odpowiedź, której autor otrzyma nagrodę.

5. Nagroda nie podlega wymianie na środki pieniężne.

6. W konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.

7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także osoby współpracujące

z tymi podmiotami na innej podstawie oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

8. Autor najciekawszej odpowiedzi któremu przyznana zostanie nagroda, proszony jest o kontakt mailowy z Organizatorem konkurs@drogeria.pl w celu przekazania danych koniecznych do wysyłki nagrody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wysłania nagrody. Istnieje również możliwość odbioru osobistego nagrody w siedzibie Organizatora  w Krakowie w czasie pracy biura Drogeria.pl.

9. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.)

§ 3 Odpowiedzialność

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia nagrody przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem których zamieszczane będą Zgłoszenia, zaistniałe z przyczyn od nich niezależnych. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień

niniejszego Regulaminu.

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie: https://drogeria.pl/Konkurs-Drugie-zycie-ZILABOX-news-pol-1458552739.html

2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania związane z Konkursem.

 

3. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

Pokaż więcej wpisów z Marzec 2016
dostawa od 5 zł
darmowa dostawa od 99 zł
wysyłka w 24 h
gratis do każdego zamówienia
pakowanie na prezent
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel